فریاد بی هوا

پنج‌شنبه 7 تیر 1397
زمانی سراغم را میگرفت که کسی را نداشت
زمانی مرا دوست داشت که دلش جای دیگری نبود
و من دلگیرم  از اینکه نمیتوانم از تو دلگیر باشم
من مانده ام و خاطراتت ، چه کنم با یاد تو و آن برزخ چشمانت
خواستم فراموش شوی از یادم ، من هم مثل عشقت سرگردان در این بادم
هیچوقت نبودی به یادم ، من تنها بی تو آزادم
رها از همه چیز ، از دلتنگی ها ، از حسرت و اشکها
آمده ام به جایی که جز من دلم با من است ، تا فریاد بزنم دوستت دارم ،
برای تویی که قرار نیست بفهمی حس درون فریادم را....

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق