شیرینی لحظه هایم

پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 1397

دوست داشتنت آرامش است ، هر لحظه برایم تکرارش کن ای تنها امیدم
من تنها به بودنت قانعم ، همه میدانند چقدر عاشقم
تو میخندی و من لذت میبرم از خنده هایت ، شک نکن یک روز میشوم فدایت
از پنجره عاشقی صدایت میزنم ، تا تو بیایی و باز هم عطر تنت مرا دیوانه کند
تا بدانم با وجود تمام تلخی های این زندگی تو شیرینی تمام لحظه های منی
که فکر کردن به تو ، و حس بودنت مرا دلخوش این زندگی میکند
آری کنار تو درگیر آرامشم و به اندازه تمام روزهای زندگی ام دوستت دارم

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق