آخر خط

پنج‌شنبه 6 اردیبهشت 1397

ما که از آخرش میترسیدیم، باز هم رسیدیم به آخر خط
که که میدیدم سرنوشتمان را ، باز هم نشستیم به پای هم
گاهی عشق تا رسیدن به لذت ها ، دردی بیش نیست
و تا لذت بردن از آن ، رویای فراموش شدنی است
حرف دلها را نفهمیدیم و تا به خودمان آمدیم ، دیدیم که شکسته ایم
و چه زمزمه های عاشقانه ای در گوشمان بود که امروز فریاد دلمان را هم نمیشنویم
و ما به عشق اینکه این روزها بازنمیگردند رفتیم و رفتیم و امروز در حسرت همان روزهاییم
راه من و تو  از هم جداست ، این حقیقت دلهای ماست ، اینبار حرف ، حرف دلهای ماست!

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق