با تو که باشم

یکشنبه 20 اسفند 1396

به تو که فکر میکنم تا بی نهایت عشق میروم،
به خودم می آیم میبینم که درگیر با توام
به تو که نگاه میکنم ، میفهمم که جز توکسی را ندارم ،
که در این راه نفسگیر همسفرم باشد
دستهایت را میگیرم ، دلم میخواهد همانجا برایت بمیرم و باز بگیرم نبض عشق را
محبت که میکنی ، مرا بیشتر دیوانه خودت میکنی ،و من عاشق همینم
عاشق خنده هایت ، قدم زدن در کنارت ، نگاه به چشمهایت ، بوسه بر لبانت
با تو که باشم ، هر جا که باشم ، در کنارت خوشحال و دور از تو ، به یادتوام

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق