کجا رفت

چهارشنبه 15 شهریور 1396

کجا رفت آن بوسه های شبانه ، آن آغوش عاشقانه
کجا رفت آن مهر ومحبت ها ، بی قراری و دلتنگی ها
کجا رفت دوستت دارم ها ، قدم زدن در کوچه باغ ها...
چه باشی ، چه نباشی من دوستت دارم
چه عاشقم باشی ، چه حسی به من نداشته باشی من عاشقتم
من با تو عهدی نبستم ، با قلبم عهد عشق رو بستم
حساب تو از قلبم جداست ، طرف حساب من فقط خداست
تو رو سپرده ام به خدا ، تا زنده ام دوستت دارم ای عشق بی همتا
عشق توی وجودمه ، بودنت در کنارم آرزوی شب و روزمه
کجا رفت آن حسی که همیشه حس میکردم در کنارت...


فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق