عاشق خسته

سه‌شنبه 24 مرداد 1396
تو دلت بگیرد ، دلم از غصه میمیرد
اشکی از چشمانت بریزد ، دلم مثل تو میگیرد...
گاهی که میبینم در گوشه ای نشسته ای ، میفهمم که باز هم از زندگی خسته ای
گاهی فکر میکنم میتوانم با عشقم آرامت کنم ،
 یا با "دوستت دارم "شادت کنم اما تو دلت در هوای دیگریست ، فکرت جای دیگریست....
من با احساسم به تو رسیدم ، با دلم عاشقت شدم و تا نفس دارم میمانم
پس بیا درگیر شو با احساسم، تا من هم با دلم کنار بیایم و درکت کنم
یادم نمی آید تا به امروز عهدی را شکسته باشم ، یا قانون عشق را زیرپا گذاشته باشم!
نیمی از زندگی گذشت ، هنوز هم زنده ام ، به عشق تو ...
تا تو هستی ، نفسهایم تمام نمیشوند .... گوش کن هنوز قلبم میتپد ، وای از آن روزی که بی تو باشم...

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق