بی وفای ناشناس

سه‌شنبه 3 مرداد 1396
بعد از رفتنت دیگر فکر آن نیستم که با خاطراتت چه کنم،
یا چگونه با دلتنگی ات کنار بیایم
بعد از رفتنت ، دیگر تو را نمیشناسم و
به یاد نخواهم آورد که روزی تو با من بوده ای...
کجای کاری عزیزم ، اگر رسم تو بی وفاییست ، جای تو دیگر در دلم نیست....
بعد از رفتنت به همه آن چیزی که میخواهم میرسم ،
به آرامش ، نفسی از ته دل و لبخندی به زندگی
برای من تمام میشوی ، قصه ما هم نیمه تمام میماند ،
خاک میخورد ، میپوسد و میماند تکه ای از آن احساس که همیشه در دلم خواهد ماند ،
گرچه برای دلم ناشناسی دیگر ، اما  شاید به خودم بگویم که روزی  یکی را دوست داشتم....

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق