حکم ، سکوت

پنج‌شنبه 21 اردیبهشت 1396
این روزها سکوت بهتر است ، فریاد از مرگ بدتر است،
این سایه زور است، که برتر است...
این روزها ، مثل آن روزها نیست ، ما نمیدانیم که در این بازی حاکم کیست!
حکم نمیدانیم چیست و برگ می آییم ، اما آخر این بازی را میخوانیم
دریا پر ازدلهره ، شاید غرق شویم ، کویری پر از یاس ، شاید از تشنگی محو شویم
آدمکها می روند و می آیند ، به ظاهر همه چیز خوب است ، اینجا آسمانش بی غروب است
به ظاهر خنده ای بر لب ، به انتظار آنکه روز بگذرد و بیاید شب....
صبور باش ، امروز هم میگذرد مثل همه روزها ، فردای روشن می آید ، اما شاید به آن نرسیم...
بیاییم با هم مهربان باشیم....

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق