متاسفم برایت

پنج‌شنبه 17 فروردین 1396
تو خیلی زود تمام میشوی ، اما یک نخ سیگار تا آخرش به پایم میسوزد
تو میروی و من مست و خرابم ، در گوشه ای تاریک در اتاقم
نشسته ام و دود میکنم تمام لحظه هات با تو بودن را
باور ندارم تمام شده ای و همچنان سیگارم میسوزد.....
میدانستم روزی تمام میشود ، با تو بودن و همه خاطرات خوبمان
نمیخواهم تو را نفرین کنم ،عشق را نفرین میکنم که مرا در دام انداخت
افسوس که مرا نشناختی ، متاسفم که با قلب پاکم نساختی....
متاسفم برایت ، در ادامه آرزوی خوشبختی میکنم برایت....
و همچنان میسوزم با سیگارم....

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق