عشق مقدس

جمعه 28 خرداد 1395
عشق مقدس

یک لحظه در قلبم نشستی و یک عمر عاشق تو
یک لحظه چشمانت را دیدم و تا ابد گرفتار تو....
یک لحظه بعد از آن لحظه آرام نبودم ، بی قرار تو و دیدن روی ماه تو بودم
یک لحظه بعد از آن لحظه بی قرار آن بودم که باز هم فردا میبینمت 
یک لحظه بعد از آن لحظه خواب به چشمانم نیامد از آن لحظه...
و این لحظات شیرین ترین روزهای زندگی را برایم آورد
هر چه سخت باشد در راه تو  ، برای من آسان است رسیدن به تو در این راه
و باز با نگاه  به تو ، خود عشق را میبینم ، تویی که تنها عشق منی...
یک روز ، بعد از آن روزها ،به خودم آمدم و گفتم که بی تو هرگز!
یک سال بعد از آن سالهاست دیدم که دیوانه ام ، دیوانه ی تو....
تویی که پاکترینی ، ای عشق مقدسم...
جایگاه تو همیشه در قلب من ، تویی همه کسم....
یک لحظه بعد از داشتن تو ، دلتنگی ها به سراغم آمدند....
تا یک لحظه نبودی ، دلتنگی اینجا بود تا تو رفته بودی.....
یک لحظه برای تمام لحظاتی که میگذرد به احترام تو سکوت میکنم تا عشق هم از تو بگوید...

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق