آرام در کنارت...

یکشنبه 9 خرداد 1395

آرام در کنارت...

و آغوشی که تنها نقطه آرامش من است

آرام میگیرم وقتی تو را آرام در آغوشم میگیرم....

و عشق تو حسی است که تا بی نهایت رفته ، گوش کن که قلبم من چگونه برایت میتپد

تو که باشی عاشقی سخت نیست ، عاشق بودن شیرین ترین کار دنیاست

دلخوشی یعنی با تو بودن ، یعنی تو را داشتن ، 

خوشبختی یعنی در کنار تو بودن ، یعنی شنیدن صدای خنده هایت ، در زیر باران راه رفتن در کنارت ،

 در اوج احساس  بوسه بر روی لبانت، خوشبختی یعنی عاشق تو بودن.....

خوشبختی یعنی من و تو ، یعنی لحظه هایی که قلبهایمان هر لحظه برای هم میتپد

حتی اگر یک لحظه هم در کنارم نباشی ،

 آن لحظه دلتنگی جای خالی ات را پر میکند و اینگونه هیگاه نمی گویم جای تو خالیست....

مگر میشود تو باشی و من تنها بمانم ، من همیشه با حس عشق در کنارت آرام میمانم...

دوستت دارم ای همراه زندگی ، همسفر همیشگی....


فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق